Tiada komen

Kad Skor Bank untuk Pinjaman RUMAWIP

Kad skor bank ialah alat yang digunakan oleh pemberi pinjaman gadai janji untuk menilai kelayakan kredit calon peminjam. Ia digunakan untuk menentukan kemungkinan bahawa peminjam akan mungkir pada pinjaman gadai janji mereka dan untuk menetapkan penarafan risiko kepada peminjam. Kad skor mengambil kira pelbagai faktor yang berkaitan dengan kepercayaan kredit peminjam, termasuk sejarah kredit mereka, nisbah hutang kepada pendapatan dan sejarah pekerjaan.

Salah satu komponen utama kad skor bank ialah skor kredit peminjam. Skor kredit ialah perwakilan berangka bagi kepercayaan kredit seseorang, berdasarkan sejarah kredit mereka. Ia dikira menggunakan maklumat daripada laporan kredit peminjam, yang memperincikan akaun kredit mereka, sejarah pembayaran dan baki tertunggak. Markah kredit berkisar antara 300 hingga 850, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan risiko lalai yang lebih rendah. Pemberi pinjaman biasanya lebih suka peminjam dengan skor kredit sekurang-kurangnya 620, walaupun sesetengah mungkin memerlukan skor yang lebih tinggi. (proses penggredan setiap bank adalah berbeza)

Selain skor kredit peminjam, kad skor juga mempertimbangkan faktor lain yang berkaitan dengan sejarah kredit mereka. Ini mungkin termasuk panjang sejarah kredit mereka, jenis akaun kredit yang mereka miliki dan bilangan pertanyaan kredit yang telah mereka buat pada masa lalu. Pemberi pinjaman juga boleh melihat sejarah pembayaran peminjam, termasuk sebarang pembayaran lewat atau kebankrapan. (Pemohon menasihatkan supaya tidak menggunakan melebihi 50% daripada had kad kredit)

Satu lagi faktor penting yang dipertimbangkan dalam kad skor bank ialah nisbah hutang kepada pendapatan peminjam atau dikenali sebagai nisbah khidmat hutang (DSR). Nisbah ini membandingkan pembayaran hutang bulanan peminjam dengan pendapatan bulanan mereka dan digunakan untuk menentukan keupayaan mereka menguruskan hutang mereka. Nisbah hutang kepada pendapatan yang lebih tinggi mungkin menunjukkan bahawa peminjam terlalu tinggi dan mungkin berisiko tinggi untuk mungkir pinjaman gadai janji mereka. Pemberi pinjaman biasanya memilih peminjam dengan nisbah hutang kepada pendapatan sebanyak 60% atau lebih rendah untuk Skim Rumah Pertama Saya, walaupun sesetengah mungkin mempertimbangkan nisbah yang lebih tinggi berdasarkan kes demi kes.

Selain sejarah kredit dan nisbah hutang kepada pendapatan, kad skor mungkin juga mempertimbangkan faktor lain seperti sejarah pekerjaan dan pendapatan peminjam. Sejarah pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang lebih tinggi mungkin menunjukkan bahawa peminjam lebih berkemungkinan dapat membuat pembayaran gadai janji mereka tepat pada masanya. Mereka yang bekerja dalam industri perhotelan dan syarikat penerbangan hampir tiada peluang untuk mendapatkan gadai janji semasa Pandemik Covid.

Kad skor juga boleh mempertimbangkan nilai hartanah yang dibeli dan aset peminjam. Pemberi pinjaman boleh melihat nilai hartanah (RUMAWIP dihadkan pada harga maksimum RM300,000) untuk menentukan sama ada ia menyediakan cagaran yang mencukupi untuk pinjaman. Mereka juga mungkin mempertimbangkan aset peminjam, seperti simpanan atau pelaburan, untuk menentukan kestabilan kewangan dan keupayaan mereka untuk membuat pembayaran gadai janji mereka.

Tujuan kad skor bank adalah untuk membantu pemberi pinjaman membuat keputusan termaklum tentang sama ada untuk meluluskan pinjaman gadai janji dan, jika ya, pada terma apa. Pemberi pinjaman menggunakan kad skor untuk menentukan kadar faedah dan keperluan bayaran pendahuluan untuk pinjaman. Peminjam dengan penarafan kad skor yang lebih tinggi mungkin ditawarkan terma pinjaman yang lebih baik, seperti kadar faedah yang lebih rendah atau nisbah pinjaman kepada nilai yang lebih tinggi (tidak berkenaan untuk RUMAWIP).

Kad skor adalah alat penting untuk pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman menggunakannya untuk mengurangkan risiko mungkir, manakala peminjam boleh menggunakannya untuk memahami faktor yang paling penting kepada pemberi pinjaman dan untuk mengambil langkah untuk meningkatkan kepercayaan kredit mereka. Meningkatkan penarafan kad skor peminjam mungkin memudahkan untuk melayakkan diri untuk pinjaman gadai janji dan boleh menghasilkan syarat pinjaman yang lebih menguntungkan.

Terdapat beberapa cara peminjam boleh meningkatkan penarafan kad skor mereka dan meningkatkan peluang mereka untuk diluluskan untuk pinjaman gadai janji. Salah satu perkara paling penting yang boleh mereka lakukan ialah membayar bil mereka tepat pada masanya dan mengurangkan baki tertunggak mereka (semakin rendah DSR; lebih baik!). Mereka juga boleh berusaha membina sejarah kredit yang lebih panjang dengan membuka akaun kredit baharu dan menggunakannya secara bertanggungjawab. Selain itu, peminjam boleh cuba menurunkan nisbah hutang kepada pendapatan mereka dengan membayar hutang mereka atau meningkatkan pendapatan mereka.

Ulasan (0)

ralat: Kandungan dilindungi !!