Tiada komen

Membandingkan Insurans Hayat, MLTA dan MRTA untuk Perlindungan Gadai Janji

Apabila ia datang untuk melindungi masa depan kewangan keluarga anda, terutamanya dalam konteks liabiliti gadai janji, beberapa pilihan tersedia. Insurans hayat, Insurans Jangka Tahap Gadai Janji (MLTA) dan Jaminan Jangka Jangka Pengurangan Gadai Janji (MRTA) adalah tiga pilihan biasa. Setiap satu menawarkan faedah dan pertimbangan yang unik. Dalam panduan ini, kami akan membandingkan pilihan ini untuk membantu anda membuat keputusan termaklum berdasarkan keperluan dan keadaan anda.

Insurans hayat:

Insurans hayat menyediakan perlindungan kewangan kepada benefisiari anda sekiranya anda meninggal dunia. Ia membayar sekaligus atau pendapatan tetap kepada benefisiari pilihan anda, membantu mereka menampung perbelanjaan sara hidup, hutang dan keperluan kewangan masa hadapan. Berikut adalah beberapa ciri utama:

 1. Fleksibiliti: Insurans hayat menawarkan fleksibiliti dalam jumlah perlindungan, tempoh polisi dan pembayaran premium. Anda boleh menyesuaikan polisi anda mengikut keperluan dan belanjawan anda, sama ada anda mahukan perlindungan untuk tempoh tertentu (insurans hayat berjangka) atau perlindungan sepanjang hayat (insurans hayat keseluruhan).
 2. Perlindungan Komprehensif: Selain pembayaran balik gadai janji, insurans hayat boleh menyediakan jaminan kewangan untuk keperluan jangka panjang keluarga anda, seperti perbelanjaan pendidikan, kos sara hidup harian dan pendapatan persaraan.
 3. Komponen Pelaburan: Sesetengah polisi insurans hayat disertakan dengan komponen pelaburan, membolehkan anda mengumpul nilai tunai dari semasa ke semasa. Ini boleh berfungsi sebagai sumber dana kecemasan atau pendapatan tambahan semasa persaraan.
 4. Pertimbangan Kos: Kos premium insurans hayat berbeza-beza bergantung pada faktor seperti umur, kesihatan, jumlah perlindungan dan jenis polisi anda. Walaupun premium insurans hayat mungkin lebih tinggi daripada MLTA atau MRTA pada mulanya, ia menyediakan perlindungan yang lebih luas dan perlindungan kewangan jangka panjang.

MLTA (Jaminan Tempoh Tahap Gadai Janji):

MLTA ialah produk insurans gadai janji yang menawarkan perlindungan tahap sepanjang tempoh polisi. Ia menyediakan perlindungan terhadap liabiliti gadai janji sambil menawarkan faedah tambahan seperti perlindungan penyakit kritikal dan peluang pelaburan. Berikut adalah beberapa ciri utama:

 1. Jumlah Perlindungan Tetap: MLTA menyediakan jumlah perlindungan tetap yang kekal berterusan sepanjang tempoh polisi. Ini memastikan bahawa benefisiari anda menerima jumlah yang telah ditetapkan sekiranya anda meninggal dunia atau hilang upaya.
 2. Fleksibiliti Premium: MLTA menawarkan fleksibiliti dalam pembayaran premium, membolehkan anda memilih antara pilihan pembayaran premium tunggal, premium biasa atau hibrid. Anda boleh menyesuaikan jadual pembayaran premium mengikut keutamaan kewangan dan bajet anda.
 3. Perlindungan Komprehensif: MLTA menawarkan perlindungan menyeluruh dengan melindungi bukan sahaja baki gadai janji tertunggak tetapi juga faedah tambahan seperti perlindungan penyakit kritikal dan perlindungan hilang upaya menyeluruh dan kekal.
 4. Peluang Pelaburan: Sesetengah polisi MLTA disertakan dengan komponen pelaburan, membolehkan anda mengumpul nilai tunai dari semasa ke semasa melalui dana berkaitan pelaburan. Ini memberi peluang untuk potensi pulangan pelaburan sambil pada masa yang sama menyediakan perlindungan terhadap liabiliti gadai janji.

MRTA (Jaminan Tempoh Pengurangan Gadai Janji):

MRTA ialah produk insurans gadai janji yang direka untuk menampung baki pinjaman tertunggak sekiranya anda meninggal dunia atau hilang upaya kekal. Jumlah perlindungan berkurangan dari semasa ke semasa apabila gadai janji dibayar balik secara beransur-ansur. Berikut adalah beberapa ciri utama:

 1. Menurunkan Liputan: MRTA menyediakan perlindungan yang berkurangan sepanjang tempoh polisi, mencerminkan baki pinjaman tertunggak yang merosot. Ini memastikan bahawa baki gadai janji tertunggak dilindungi sepenuhnya pada bila-bila masa.
 2. Premium Tunggal: MRTA lazimnya melibatkan pembayaran premium sekali, yang dikira berdasarkan faktor seperti jumlah pinjaman, tempoh pinjaman dan umur peminjam. Premium biasanya dimasukkan dalam jumlah pinjaman dan dibiayai oleh peminjam melalui gadai janji.
 3. Perlindungan Pemiutang: MRTA terutamanya melindungi pemberi pinjaman (pemiutang) dengan memastikan baki pinjaman tertunggak diselesaikan sekiranya anda meninggal dunia atau hilang upaya. Walaupun keluarga anda secara tidak langsung mendapat manfaat daripada menyelesaikan hutang gadai janji, mereka tidak menerima sebarang pampasan kewangan tambahan selepas penyelesaian pinjaman.
 4. Fleksibiliti Terhad: MRTA menawarkan fleksibiliti terhad dalam penyesuaian liputan atau pilihan pelaburan. Peminjam mempunyai sedikit kawalan ke atas polisi, dan perlindungan biasanya terikat pada pinjaman gadai janji tertentu.

Membandingkan Insurans Hayat, MLTA dan MRTA:

 1. Fleksibiliti Liputan: Insurans hayat dan MLTA menawarkan lebih fleksibiliti dalam penyesuaian perlindungan dan pilihan pembayaran premium berbanding MRTA. Peminjam boleh menyesuaikan jumlah perlindungan dan jadual pembayaran premium mereka mengikut keperluan individu dan keadaan kewangan mereka.
 2. Perlindungan Komprehensif: Insurans hayat dan MLTA menyediakan perlindungan yang lebih komprehensif dengan menawarkan faedah melebihi penyelesaian pinjaman gadai janji, seperti perlindungan penyakit kritikal dan perlindungan hilang upaya menyeluruh dan kekal. MRTA terutamanya memberi tumpuan kepada menyelesaikan baki pinjaman tertunggak.
 3. Peluang Pelaburan: MLTA dan beberapa polisi insurans hayat disertakan dengan komponen pelaburan, membolehkan pemegang polisi mengumpul nilai tunai dari semasa ke semasa melalui dana berkaitan pelaburan. MRTA tidak menawarkan peluang pelaburan dan hanya berfungsi untuk menyelesaikan baki pinjaman tertunggak.
 4. Pertimbangan Kos: Walaupun insurans hayat dan MLTA mungkin menawarkan perlindungan dan fleksibiliti yang lebih komprehensif, ia selalunya datang dengan premium yang lebih tinggi berbanding MRTA. Peminjam harus menilai dengan teliti nisbah kos-faedah dan mempertimbangkan kekangan belanjawan mereka apabila memilih antara pilihan ini.

Kesimpulan:

Memilih pilihan perlindungan gadai janji yang betul bergantung pada keperluan, pilihan dan keadaan kewangan individu anda. Insurans hayat menyediakan perlindungan kewangan yang luas melangkaui liabiliti gadai janji, manakala MLTA menawarkan perlindungan komprehensif dengan peluang pelaburan. MRTA, sebaliknya, tertumpu terutamanya untuk menyelesaikan baki pinjaman tertunggak. Pertimbangkan untuk berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan untuk menilai pilihan anda dan membuat keputusan termaklum berdasarkan keperluan khusus anda. Akhirnya, memilih pilihan perlindungan gadai janji yang paling sesuai memastikan anda dan orang yang anda sayangi dilindungi secukupnya daripada keadaan yang tidak dijangka semasa membayar balik pinjaman gadai janji anda.

Saya secara peribadi mengesyorkan pilihan MRTA atau MLTA atas sebab yang mudah, ia biasanya membiayai pinjaman anda! Anda tidak akan terlepas pembayaran seperti polisi insurans hayat (walaupun anda terlepas bayaran bulanan gadai janji anda, orang yang anda sayangi masih dilindungi dari segi kewangan).

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan nasihat kewangan. Saya akan berusaha untuk mengemas kini laman web mengikut keperluan. Walau bagaimanapun, maklumat boleh berubah tanpa notis dan kami tidak menjamin ketepatan maklumat di laman web, termasuk maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga, pada bila-bila masa tertentu. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat, individu tidak boleh bergantung pada maklumat ini untuk membuat keputusan kewangan atau pelaburan. Sebelum membuat sebarang keputusan, kami mengesyorkan anda berunding dengan perancang kewangan atau bank anda untuk mengambil kira situasi kewangan dan keperluan individu anda. Saya tidak memberi sebarang jaminan tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini. Kecuali setakat mana-mana liabiliti di bawah undang-undang tidak boleh dikecualikan, saya tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain. di laman web ini. Saya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini, atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan berikutnya yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain, kecuali setakat liabiliti di bawah undang-undang tidak dapat dielakkan.

Tiada komen

Bersara Dengan Selesa Dengan RUMAWIP

Membuka Kunci Ekuiti Rumah: Memahami Gadai Janji Balik Skim Saraan Bercagar (SSB).

Memandangkan usia penduduk Malaysia semakin meningkat, ramai warga emas berdepan dengan cabaran untuk memastikan jaminan kewangan semasa persaraan kerana bukan satu rahsia lagi bahawa kebanyakan rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang mencukupi dalam KWSP. Bagi pemilik rumah berumur 55 tahun ke atas, gadai janji terbalik memberikan peluang unik untuk memanfaatkan ekuiti di rumah mereka untuk menambah pendapatan persaraan mereka. Dalam panduan komprehensif ini, kami akan menyelidiki konsep gadai janji terbalik di Malaysia, mekanik, faedah, potensi kelemahan dan pertimbangan untuk pemilik rumah yang berminat.

Memahami Gadai Janji Terbalik di Malaysia:

Gadai janji terbalik ialah produk kewangan yang disesuaikan untuk warganegara Malaysia atau pemastautin tetap berumur 55 tahun dan ke atas yang memiliki harta tanah pegangan bebas atau harta pajakan dengan baki tempoh pajakan tidak kurang daripada 90 tahun. Ia membolehkan pemilik rumah yang layak menukar sebahagian daripada ekuiti rumah mereka kepada tunai tanpa perlu menjual harta mereka atau membuat pembayaran balik bulanan. Skim ini dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan ditadbir oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian.

Bagaimana Gadai Janji Terbalik Berfungsi?

 1. Kelayakan dan Permohonan: Untuk layak menerima gadai janji terbalik di Malaysia, pemilik rumah mesti memenuhi kriteria kelayakan tertentu, termasuk umur, jenis hartanah dan status pemilikan. Setelah memenuhi keperluan, pemilik rumah boleh memohon gadai janji terbalik melalui bank atau institusi kewangan yang mengambil bahagian.
 2. Penilaian Harta: Setelah permohonan dikemukakan, hartanah tersebut menjalani proses penilaian untuk menentukan nilai pasarannya. Amaun pinjaman maksimum yang boleh diperoleh melalui gadai janji terbalik dikira berdasarkan faktor seperti nilai dinilai hartanah, umur pemilik rumah dan kadar faedah semasa.
 3. Pengeluaran Dana: Setelah diluluskan, pemilik rumah boleh memilih untuk menerima hasil pinjaman sebagai bayaran bulanan. Dana itu boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan sara hidup, kos penjagaan kesihatan, pengubahsuaian rumah atau keperluan kewangan lain.
 4. Tiada Bayaran Balik Diperlukan: Tidak seperti gadai janji tradisional, peminjam gadai janji terbalik tidak perlu membuat pembayaran balik bulanan. Pinjaman dibayar balik hanya apabila pemilik rumah berpindah secara kekal dari harta itu, menjual rumah, atau meninggal dunia. Pada masa itu, baki pinjaman, termasuk faedah dan yuran terakru, diselesaikan melalui penjualan harta itu, dengan baki hasil akan diserahkan kepada pemilik rumah atau harta pusaka mereka.

Faedah Gadai Janji Terbalik di Malaysia:

 1. Pendapatan Tambahan: Gadai janji terbalik menyediakan warga emas sumber pendapatan tambahan yang berharga semasa persaraan, membolehkan mereka mengekalkan taraf hidup dan menampung perbelanjaan selain bergantung kepada KWSP dan simpanan mereka.
 2. Keselamatan Pemilikan Rumah: Gadai janji terbalik membolehkan pemilik rumah mengakses ekuiti di rumah mereka sambil mengekalkan pemilikan dan hak untuk tinggal di hartanah itu selama yang mereka pilih. Ini memberikan rasa selamat dan kestabilan semasa persaraan.
 3. Tiada Jaminan Ekuiti Negatif: Di Malaysia, gadai janji terbalik disertakan dengan "tiada jaminan ekuiti negatif," yang bermaksud bahawa pemilik rumah atau harta pusaka mereka tidak perlu membayar balik lebih daripada nilai harta itu pada masa pembayaran balik. Ini melindungi pemilik rumah dan waris mereka daripada berhutang lebih daripada nilai harta.
 4. Cukai percuma: Wang yang anda terima setiap bulan tidak dikenakan cukai!

Pertimbangan dan Potensi Kelemahan:

 1. Faedah terakru: Baki pinjaman gadai janji terbalik meningkat dari semasa ke semasa apabila faedah terakru pada jumlah prinsipal yang dipinjam. Ini boleh mengurangkan ekuiti yang ada kepada waris apabila pinjaman perlu dibayar.
 2. Yuran dan Caj: Urus niaga gadai janji terbalik mungkin melibatkan yuran dan caj, termasuk yuran penilaian, yuran guaman, yuran pentadbiran dan premium insurans. Kos ini boleh memberi kesan kepada kos keseluruhan pinjaman dan harus dipertimbangkan dengan teliti.
 3. Kesan kepada Waris: Selepas kematian pemilik rumah atau apabila harta itu dijual, baki pinjaman, termasuk faedah dan yuran terakru, mesti dibayar balik. Bergantung pada keadaan, kewajipan pembayaran balik ini mungkin memberi kesan kepada warisan yang diterima oleh waris.

Kesimpulan:

Gadai janji terbalik oleh Cagamas menawarkan alat kewangan yang berharga untuk warga emas Malaysia yang ingin membuka kunci ekuiti di rumah mereka untuk menambah pendapatan persaraan mereka. Walaupun ia memberikan fleksibiliti, keselamatan dan ketenangan fikiran, adalah penting bagi pemilik rumah untuk mempertimbangkan dengan teliti terma, kos dan implikasi yang berpotensi sebelum meneruskan dengan pengaturan gadai janji terbalik. Berunding dengan penasihat kewangan yang berkelayakan dan meneroka pilihan alternatif adalah dinasihatkan untuk memastikan gadai janji terbalik sejajar dengan matlamat dan keadaan kewangan jangka panjang seseorang. Dengan pertimbangan yang teliti dan perancangan yang betul, gadai janji terbalik boleh menjadi sumber yang berharga dalam mencapai kestabilan kewangan dan keselamatan semasa persaraan di Malaysia. Bagi Milenium dan Gen Z, RUMAWIP menawarkan nilai terbaik untuk wang anda dan dengan bayaran balik pinjaman bulanan yang rendah, ia adalah pilihan yang praktikal untuk dibeli sebagai rumah pertama dan setelah membayarnya; anda boleh memilih Gadai Janji Terbalik jika simpanan KWSP tidak mencukupi untuk hayat persaraan.

Sila ambil perhatian, IA HANYA BERKENAAN JIKA RUMAWIP ANDA ADALAH PEMEGANG BEBAS.

Sila melanggan kami SALURAN TELEGRAM untuk kemas kini RUMAWIP.

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan nasihat kewangan. Saya akan berusaha untuk mengemas kini laman web mengikut keperluan. Walau bagaimanapun, maklumat boleh berubah tanpa notis dan kami tidak menjamin ketepatan maklumat di laman web, termasuk maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga, pada bila-bila masa tertentu. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat, individu tidak boleh bergantung pada maklumat ini untuk membuat keputusan kewangan atau pelaburan. Sebelum membuat sebarang keputusan, kami mengesyorkan anda berunding dengan perancang kewangan atau bank anda untuk mengambil kira situasi kewangan dan keperluan individu anda. Saya tidak memberi sebarang jaminan tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini. Kecuali setakat mana-mana liabiliti di bawah undang-undang tidak boleh dikecualikan, saya tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain. di laman web ini. Saya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini, atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan berikutnya yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain, kecuali setakat liabiliti di bawah undang-undang tidak dapat dielakkan.

2 Komen

RUMAWIP TAHUN (2024)

Adakah anda mengimpikan untuk memiliki rumah mampu milik namun diingini di kawasan kejiranan TTDI (Tanah Rizab Melayu) yang diidamkan? Penantian akhirnya berakhir! Dalam blog ini, kami mendedahkan pembangunan RUMAWIP (Projek Perumahan Mampu Milik Wilayah Persekutuan) yang paling dinanti-nantikan di TTDI yang bakal berkembang pesat pada tahun 2024. Projek-projek ini menawarkan peluang yang luar biasa kepada bakal pemilik rumah untuk memiliki hartanah di lokasi utama tanpa perlu bersusah payah. Teruskan membaca untuk mengetahui butiran menarik dan selamatkan tempat anda dalam komuniti yang sangat dicari ini.

TTDI RUMAWIP (MELAYU SAHAJA): Hayati Ketenangan di Pusat Bandar TTDI, yang terkenal dengan kehijauan dan ketenangannya, mengalu-alukan anda untuk mengalami keseimbangan sempurna antara kehidupan bandar dan alam semula jadi. Pembangunan RUMAWIP ini menawarkan penduduk peluang untuk tinggal di tengah-tengah taman yang subur, denai joging, dan persekitaran yang tenang. Nikmati kemudahan pusat membeli-belah berhampiran, institusi pendidikan terkemuka dan pelbagai pilihan tempat makan. TTDI RUMAWIP menyajikan tempat perlindungan yang ideal bagi mereka yang mencari ketenangan di tengah-tengah kesibukan bandar.

Mengapa Anda Tidak Perlu Terlepas:

 • Keterjangkauan Tiada tandingan: Inisiatif RUMAWIP memastikan bahawa hartanah ini berharga jauh di bawah nilai pasaran, menjadikan pemilikan rumah menjadi realiti bagi ramai rakyat Malaysia yang sebelum ini menganggap ia berada di luar jangkauan harga hanya pada RM 300,000.
 • Lokasi Utama: TTDI ialah kawasan kejiranan yang sangat dicari yang terkenal dengan ketersambungan yang sangat baik, berdekatan dengan kemudahan dan komuniti yang bertenaga. Tinggal di kawasan ini memberi anda akses kepada pelbagai pilihan gaya hidup, daripada restoran terkenal hingga ke destinasi membeli-belah yang bergaya.
 • Unit Rekaan Berfikir: Projek RUMAWIP di TTDI mempunyai unit yang direka dengan teliti yang mengoptimumkan penggunaan ruang dan menggabungkan ciri moden. Setiap unit direka dengan mengutamakan keselesaan dan kemudahan anda.

Sertai Kami Saluran Telegram fatau Kemas Kini Eksklusif: Untuk mengikuti perkembangan terkini dengan berita terkini, kemas kini projek dan peluang eksklusif untuk perkembangan RUMAWIP yang sangat dinantikan ini di TTDI, kami menjemput anda untuk menyertai saluran Telegram kami. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi antara yang pertama mengetahui tentang tarikh pelancaran rasmi, pelan lantai, butiran harga dan prosedur tempahan.

Kesimpulan: Projek RUMAWIP 2024 di TTDI telah menarik perhatian pembeli rumah dan pelabur. Perkembangan ini memberikan peluang yang luar biasa untuk memiliki hartanah mampu milik namun berprestij di dua kawasan kejiranan yang paling diidamkan di Kuala Lumpur. Bertindak sekarang, sertai saluran Telegram kami, dan mulakan perjalanan anda ke arah memiliki rumah idaman anda di TTDI. Lindungi tempat anda dan jadilah sebahagian daripada komuniti eksklusif yang menanti anda dalam projek RUMAWIP yang luar biasa ini.

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan nasihat kewangan. Saya akan berusaha untuk mengemas kini laman web mengikut keperluan. Walau bagaimanapun, maklumat boleh berubah tanpa notis dan kami tidak menjamin ketepatan maklumat di laman web, termasuk maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga, pada bila-bila masa tertentu. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat, individu tidak boleh bergantung pada maklumat ini untuk membuat keputusan kewangan atau pelaburan. Sebelum membuat sebarang keputusan, kami mengesyorkan anda berunding dengan perancang kewangan atau bank anda untuk mengambil kira situasi kewangan dan keperluan individu anda. Saya tidak memberi sebarang jaminan tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini. Kecuali setakat mana-mana liabiliti di bawah undang-undang tidak boleh dikecualikan, saya tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain. di laman web ini. Saya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini, atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan berikutnya yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain, kecuali setakat liabiliti di bawah undang-undang tidak dapat dielakkan.

Tiada komen

Pinjaman Faedah 0% Sshhhhhhhh

Siaran ini dibuat untuk menangani isu aliran tunai yang dihadapi oleh sesetengah pembeli RUMAWIP apabila tiba masanya untuk membayar yuran guaman yang diperlukan (apabila bank tidak dapat membiayai) atau membelanjakan wang untuk mengubah suai RUMAWIP mereka. Pendekatan ini hanya akan berfungsi jika CCRIS anda berfungsi dengan baik. Sebagai permulaan, jika anda memohon pinjaman perumahan, sila berbuat demikian selepas permohonan anda diluluskan dan surat tawaran telah diterima, atau ia mungkin memberi kesan negatif kepada permohonan perumahan anda (melebihi DSR semasa permohonan gadai janji).

Menggunakan Pemindahan Baki Kad Kredit

Katakan anda mempunyai Kredit daripada Bank A dengan sifar tertunggak.

Langkah 1

Google keluar semua pilihan pemindahan baki dalam pasaran, kebanyakan masa anda akan dapat mencari promosi bank mengenai permohonan kredit untuk pelanggan baharu dengan tawaran faedah 0% untuk pemindahan baki. Mohon kad kredit itu.

Langkah ke-2

Apabila ia diluluskan, hubungi untuk pemindahan baki dan minta jumlah yang anda perlukan untuk dipindahkan ke dalam kad kredit anda daripada Bank A.

Langkah ke-3

Apabila dana dipindahkan ke kad kredit sedia ada anda, anda boleh menghubungi pusat panggilan Bank A anda dan meminta dana tambahan dipindahkan ke akaun peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa jika anda terlepas pembayaran, ANDA AKAN CAJ 18% SE TAHUN oleh bank. Anda dinasihatkan supaya tidak menggunakan kad kredit baharu sehingga tawaran Pindahan Baki dibayar. Semasa permohonan untuk ini, lebih baik mengetahui sama ada anda membenarkan untuk menggunakan kad kredit baharu tanpa dikenakan faedah sebelum membayar pindahan baki!

Dari 1 Januari 2023 hingga 31 Disember 2023, RHB sedang memberikan tawaran kepada pemohon kad kredit baharu: Lebihan Tunai 0% untuk maksimum RM 30,000 dalam tempoh 12 bulan (tarik wang dari kad kredit tanpa faedah atau kerumitan daripada cadangan di atas) Ini tertakluk kepada kelulusan bank.

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan nasihat kewangan. Saya akan berusaha untuk mengemas kini laman web mengikut keperluan. Walau bagaimanapun, maklumat boleh berubah tanpa notis dan kami tidak menjamin ketepatan maklumat di laman web, termasuk maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga, pada bila-bila masa tertentu. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat, individu tidak boleh bergantung pada maklumat ini untuk membuat keputusan kewangan atau pelaburan. Sebelum membuat sebarang keputusan, kami mengesyorkan anda berunding dengan perancang kewangan atau bank anda untuk mengambil kira situasi kewangan dan keperluan individu anda. Saya tidak memberi sebarang jaminan tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini. Kecuali setakat mana-mana liabiliti di bawah undang-undang tidak boleh dikecualikan, saya tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain. di laman web ini. Saya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini, atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan berikutnya yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain, kecuali setakat liabiliti di bawah undang-undang tidak dapat dielakkan.

Tiada komen

Penjimatan RM 100,000 dalam Pembelian RUMAWIP!

Majoriti pembeli RUMAWIP memilih untuk pembiayaan 100%, dikenali sebagai SKJP, dengan Maybank dan RHB sebagai pemain utama. Saya akan memberitahu anda cara untuk menjimatkan wang dengan membuat bayaran bulanan yang lebih besar. Gadai janji boleh dikeluarkan sehingga 35 tahun atau sehingga peminjam mencapai umur 70 tahun. Untuk mencapai matlamat ini, kami akan menggunakan pakej RHB dengan kadar faedah 4.55% dan tempoh 35 tahun sebagai contoh.

Mula-mula google untuk kalkulator pelunasan atau klik sahaja INI

Langkah 1: Masukkan jumlah pinjaman RM 300,000

Langkah 2: Masukkan kadar faedah 4.55%

Langkah 3: Masukkan tempoh 35 tahun ialah anda berumur 35 tahun dan ke bawah (jika anda berumur 35 tahun ke atas, gunakan formula ini 70 – umur anda = tempoh maksimum)

Langkah 4: Masukkan jumlah tambahan bayaran bulanan yang anda mampu bayar.

Selepas memasukkan maklumat anda, anda boleh melihat dengan jelas berapa banyak wang yang anda boleh simpan jika anda membayar tambahan RM 257.15. Tiada kaedah yang tepat untuk mengira ini kerana kadar faedah berubah-ubah (Melainkan anda mempunyai salah satu gadai janji kadar tetap yang sukar ditemui itu). Jika anda ingin menyasarkan lebih tinggi, katakan RM 150,000 penjimatan faedah, hanya ulangi langkah di atas.

Sekarang kerana kami menggunakan RHB sebagai model di sini, sila ambil perhatian bahawa RHB Conventional adalah Fleksi Penuh (Pinjaman flexi membolehkan peminjam bukan sahaja membuat bayaran pendahuluan untuk mengurangkan faedah gadai janji mereka, tetapi juga untuk mengeluarkan bayaran tambahan bila-bila masa mereka memerlukannya) & RHB Islamic adalah Semi Flexi (membenarkan untuk membuat bayaran pendahuluan untuk menjimatkan kadar keuntungan tetapi tidak dapat mengeluarkan bayaran tambahan).

Bagi Maybank ia adalah Pinjaman Berjangka tetapi sedikit Flexi. Anda boleh membuat bayaran pendahuluan untuk menjimatkan faedah tetapi anda perlu memaklumkan kepada pihak bank melalui panggilan telefon ke cawangan atau walk in selepas pembayaran dibuat. MBSB menawarkan pembiayaan SKJP; bayaran pendahuluan kepada prinsipal memerlukan anda memaklumkan bank 1 bulan lebih awal.

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Penafian: Maklumat yang disediakan di laman web ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan nasihat kewangan. Saya akan berusaha untuk mengemas kini laman web mengikut keperluan. Walau bagaimanapun, maklumat boleh berubah tanpa notis dan kami tidak menjamin ketepatan maklumat di laman web, termasuk maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga, pada bila-bila masa tertentu. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat, individu tidak boleh bergantung pada maklumat ini untuk membuat keputusan kewangan atau pelaburan. Sebelum membuat sebarang keputusan, kami mengesyorkan anda berunding dengan perancang kewangan atau bank anda untuk mengambil kira situasi kewangan dan keperluan individu anda. Saya tidak memberi sebarang jaminan tentang ketepatan, kebolehpercayaan atau kesempurnaan maklumat yang terkandung dalam laman web ini. Kecuali setakat mana-mana liabiliti di bawah undang-undang tidak boleh dikecualikan, saya tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini atau untuk apa-apa kerugian atau kerosakan yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain. di laman web ini. Saya tidak bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau peninggalan di laman web ini, atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan berikutnya yang dialami oleh penerima atau mana-mana orang lain, kecuali setakat liabiliti di bawah undang-undang tidak dapat dielakkan.

6 Komen

Bagaimana untuk Tempah RUMAWIP?

"Cara Rasmi:

Hanya klik pada pautan ini, JWP, untuk diarahkan ke laman web rasmi kerajaan. Dari sana, anda boleh memilih projek yang tersedia dan memohon sewajarnya. Selepas memohon, anda perlu menunggu kelulusan. Setelah projek diluluskan, pemaju akan menghubungi anda untuk melihat, dan jika anda ingin meneruskan, anda boleh memohon pinjaman. Sebagai alternatif, anda boleh melawat galeri untuk melihat projek dan memohon pinjaman serentak dengan permohonan untuk kelulusan kerajaan. Nombor hubungan pembangun sentiasa disediakan di tapak web. Semua ini berlaku selepas pembangun berjaya mendapatkan APDL (Permit Pengiklanan dan Lesen Pemaju).

Cara Kiasu:

Sila ambil perhatian bahawa program pembiayaan rumah 110%, Skim Rumah Pertamaku, yang disokong oleh CAGAMAS, telah digantikan dengan pinjaman SKJP. Pada masa ini, hanya Maybank dan RHB yang aktif menyediakan pakej ini dalam kebanyakan projek RUMAWIP (Residensi Wilayah). Adalah penting untuk memahami bahawa bank biasanya membiayai 25-30% daripada projek pada mulanya, dengan peningkatan berlaku apabila kuota dipenuhi. Kenaikan ini biasanya mengambil masa purata 2 minggu dari masa pengurus bank menyerahkan permohonan selepas kuota penuh.

Sekiranya terdapat hanya dua bank yang menyediakan pakej SKJP untuk projek RUMAWIP, kita boleh membuat kesimpulan bahawa apabila jualan projek RUMAWIP tertentu mencecah 50-60% daripada jumlah unit, proses itu mungkin menjadi perlahan. Ini kerana lebih daripada 90% pembeli RUMAWIP memilih pembiayaan penuh, ini bermakna pembeli tidak boleh memilih pakej pinjaman. Hasilnya, mereka yang mampu membayar wang muka 10% akan dapat mendapatkan unit dengan mudah. Sebagai contoh, kedua-dua projek RUMAWIP ini Dutamas Dahlia telah diambil sepenuhnya dalam masa 2 hari, dan Alamanda (terletak berhampiran dengan Bangsar) telah diambil sepenuhnya dalam masa kurang daripada 7 hari, hanya untuk menamakan beberapa contoh.

Jadi, apa yang kita, sebagai ejen pengalaman RUMAWIP lakukan dalam situasi ini? Kami membantu anda masuk

 • memberikan anda berita orang dalam sebelum APDL dikeluarkan untuk memberi anda kelebihan penggerak pertama
 • pinjaman pra-lulus (terdapat kuota terhad untuk PEMBIAYAAN PENUH)
 • sediakan dokumentasi anda
 • kunci unit pilihan anda dengan pembangun
 • memberi taklimat kepada anda tentang perkara yang perlu diperhatikan semasa membeli a UNIT TETAP kondominium seperti RUMAWIP

Kami memperoleh pendapatan dengan berjaya mendapatkan unit yang anda inginkan oleh itu, kami akan sentiasa melakukan yang terbaik untuk membantu proses pembelian.

Sila melanggan kami Saluran Telegram untuk berita orang dalam RUMAWIP dan dapatkan kelebihan langkah pertama.”

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Tiada komen

PILIHAN PEMBIAYAAN PENUH RUMAWIP

Maklumat ini bermula pada 10 Oktober 2023.

Analisis profesional ini memberi tumpuan kepada pembiayaan rumah penuh untuk RUMAWIP yang dipanggil pinjaman SJKP yang ditawarkan oleh 3 bank:

PEMBIAYAAN 100% RHB

PEMBIAYAAN 100% Maybank (pemain utama dalam pembiayaan RUMAWIP). Bank-bank ini menyediakan pilihan pembiayaan penuh untuk individu yang ingin membeli rumah.

PEMBIAYAAN 100% MBSB (pilihan paling tidak disukai)

Pemohon tidak boleh memperoleh pendapatan melebihi RM 11,000 atau pendapatan bersama (pasangan) RM 22,000 (Individu yang berpendapatan melebihi RM 11,000 dan selepas bergabung dengan pasangan berakhir dengan jumlah pendapatan kurang daripada RM 22,000 TIDAK LAYAK)

RHB

RHB Bank menawarkan pinjaman perumahan dengan kadar faedah 4.6%. Kadar ini kekal berterusan sepanjang tempoh pinjaman. Nisbah khidmat hutang RHB mempunyai had maksimum 65% (T&C mesti mempunyai pendapatan boleh guna bersih sebanyak RM 800, dengan kata lain wang yang tinggal selepas membayar semua pinjaman termasuk yang anda mohon). Nisbah khidmat hutang adalah faktor penting kerana ia menentukan peratusan pendapatan bersih bulanan individu (selepas ditolak KWSP & PERKESO) yang boleh diperuntukkan untuk pembayaran balik hutang. Nisbah perkhidmatan hutang maksimum RHB Bank sebanyak 65% menunjukkan bahawa jumlah pembayaran hutang bulanan peminjam, termasuk pinjaman perumahan yang anda mohon, tidak boleh melebihi 65% daripada pendapatan bulanan mereka. Harap maklum bahawa pendapatan berubah-ubah akan diiktiraf sebagai amaun bersih 50% sahaja. Bagi penerima komisen penuh; ia sama ada mengiktiraf pada 50% atau 80% daripada jumlah bersih komisen yang diperolehi. Kunci dalam tempoh 3 tahun. (penyelesaian awal akan dikenakan penalti). Jika pinjaman terpilih adalah di bawah Konvensional dan BUKAN Islamik; ia adalah pinjaman flexi penuh (individu boleh mendeposit dan mengeluarkan bayaran pendahuluan)

Sebagai contoh

Komisen yang diperolehi diiktiraf sebagai 80% apabila perbezaan bulanan tidak melebihi 30%

Komisen 6 bulan terkini diperoleh (contoh untuk 80% pengiktirafan pendapatan)

7,000 RM
7,300 RM
7,500 RM
6,990 RM
7,250 RM
7,800 RM

JUMLAH RM 43,840 bahagi dengan 6 (bulan) = RM 7306.6 X 80% = RM 5845 ialah pendapatan bersih yang diiktiraf.

Komisen 6 bulan terkini diperolehi (contoh untuk 50% pengiktirafan pendapatan)

7,000 RM
3,500 RM
7,200 RM
7,800 RM
7,500 RM
7,700 RM

JUMLAH RM 40,700 BAHAGIAN DENGAN 6 (bulan) = RM 6783.3 x 50% = RM 3391.66 adalah pendapatan bersih yang diiktiraf.

Maybank

Maybank menyediakan pinjaman perumahan dengan kadar faedah antara 4.25% hingga 4.5%. Kadar faedah khusus yang ditawarkan mungkin berbeza-beza berdasarkan faktor seperti jumlah pinjaman, tempoh dan kelayakan kredit peminjam. Maybank membenarkan nisbah perkhidmatan hutang maksimum sebanyak 60%. Ini menunjukkan bahawa jumlah pembayaran hutang bulanan peminjam, termasuk pinjaman perumahan, tidak boleh melebihi 60% daripada pendapatan bersih bulanan mereka. Maybank mengiktiraf semua pendapatan berubah pada 70% (purata 6 bulan terkini) & mengambil akaun margin saham ke dalam pengiraan DSR (mekanisme tidak boleh diperolehi). Sifar kunci dalam tempoh. Pinjaman tidak fleksibel (Individu dibenarkan membayar tambahan untuk menjimatkan faedah tetapi tidak akan dapat mengeluarkannya semula)

Anda mungkin ingin membaca lebih lanjut mengenai DSR (nisbah perkhidmatan hutang) SINI

MBSB

Kadar faedah pembiayaan berjangka MBSB untuk RUMAWIP ialah 4.65% (setakat 6 Sept 2023). DSR ditetapkan pada maksimum 80% dengan syarat NDI bagi setiap pemohon sebanyak RM 1000 (Pendapatan Boleh Guna Bersih atau secara ringkasnya, baki wang tunai selepas semua pembayaran pinjaman dibuat termasuk ansuran permohonan semasa). Tempoh pembiayaan dihadkan kepada hanya 30 tahun dan sehingga umur 70 tahun. Pengiktirafan pendapatan berubah adalah pada 60% (purata 6 bulan terkini) tetapi dihadkan maksimum pada 20% daripada pendapatan kasar tetap (gaji sebelum potongan KWSP & PERKESO). Sebagai contoh, jika gaji individu ialah RM 3000; tidak kira berapa banyak komisen yang telah diperoleh oleh orang itu selama 6 bulan yang lalu; pengiktirafan pendapatan berubah akan dihadkan pada RM600. Bayaran pendahuluan kepada prinsipal dibenarkan; tetapi individu perlu maklumkan kepada bank 1 BULAN TERAWAL! Akhir sekali tempoh terkunci ialah 5 tahun.

Sila ambil perhatian bahawa setiap bank mempunyai sistem pemarkahan mereka sendiri yang memainkan faktor sebelum meluluskan permohonan pinjaman; ini saya tidak akan dapat mengetahuinya. (Sebagai contoh, semasa penutupan covid, pemohon pinjaman dari industri penerbangan kemungkinan besar akan ditolak)

Ringkasan

Pinjaman Perumahan RHB

Kelebihan

DSR yang lebih tinggi sebanyak 65% untuk kelulusan pinjaman (NDI RM 800 ke atas)

Peluang sedikit pengiktirafan pendapatan berubah-ubah sehingga 80%

Pilihan pinjaman konvensional adalah fleksi penuh

Kekurangan

Kemungkinan besar kadar faedah yang lebih tinggi

Lock in tempoh 3 tahun

Pengiktirafan pendapatan boleh ubah mungkin serendah 50% sahaja

Pinjaman Islam adalah semi flexi (tidak boleh mengeluarkan bayaran pendahuluan yang dibuat)

Pinjaman Perumahan Maybank

Kelebihan

Kemungkinan besar kadar faedah yang lebih rendah (serendah 4.25%)

Tiada kunci dalam tempoh

Pengiktirafan standard pendapatan berubah sebanyak 70%

Maybank menawarkan pakej yang lebih baik untuk pinjaman SKJP (dari segi kadar pembiayaan) pada 6 September 2023.

Kekurangan

Kelulusan pinjaman tertakluk kepada DSR sebanyak 60% sahaja (jangan ambil kira kerana kadar faedah yang lebih rendah, hasil DSR juga akan lebih rendah)

Pinjaman Berjangka yang membenarkan bayaran pendahuluan prinsipal untuk menjimatkan faedah (perlu memaklumkan bank melalui panggilan telefon ke cawangan atau walk in selepas pembayaran dibuat)

Pinjaman Perumahan MBSB

Kelebihan

Kelulusan Mudah – DSR membenarkan sehingga 80% (pendapat pendapatan manfaat RM 4000 & ke atas kerana prasyarat NDI RM 1000 setiap pemohon). Kebanyakan pemohon RUMAWIP biasanya telah membuat pinjaman kereta.

Kekurangan

Kadar Faedah Tinggi 4.65%

Bayaran pendahuluan kepada prinsipal memerlukan 1 bulan notis kepada bank.

Tempoh maksimum 30 tahun (biasanya 35 tahun)

Lock in tempoh 5 tahun

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran, bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Tiada komen

Penyelesaian Pemasaran Kos Rendah untuk Pemaju Hartanah RUMAWIP

Rumawip.Com.My ialah platform yang menghubungkan bakal pembeli dengan penyenaraian hartanah & maklumat orang dalam terkini. Penyelesaian pemasaran yang kos efektif dan berimpak tinggi untuk pemaju hartanah Residensi Wilayah anda.

Portal ini mempunyai surat berita e-mel yang penting (18,500) dan telegram (13,000) senarai pelanggan pada 6 Ogos 2023, yang merupakan petunjuk berkualiti tinggi tidak seperti petunjuk daripada media sosial. Dengan menggunakan portal hartanah ini untuk memasarkan projek perumahan mampu milik anda, anda boleh mengurangkan kos yang berkaitan dengan kaedah pengiklanan tradisional dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Ini akan membantu anda mengelakkan komisen pembayaran tinggi yang anda akan dapat daripada menggunakan kaedah tradisional dan menapis petunjuk berkualiti rendah daripada iklan media sosial.

Selain itu, portal saya juga membolehkan penjejakan dan pengukuran mudah bagi kempen pemasaran anda, memberikan pandangan dan data yang berharga untuk memaklumkan strategi pemasaran masa hadapan. Ini akan membantu anda menilai keberkesanan kempen pemasaran anda, dan dengan itu anda boleh mengoptimumkan pelaburan anda dalam pemasaran. Kami menggunakan pengalaman kami dalam jualan RUMAWIP untuk mendidik bakal pelanggan tentang cara menyediakan permohonan pinjaman bank beberapa bulan sebelum mereka memulakan pembelian mereka, yang mengurangkan masa pusing ganti jualan dengan mengurangkan beban kerja dan menjadikan proses penjualan lebih cekap.

Dengan menggunakan portal hartanah ini, anda akan melihat peningkatan dalam minat dan jualan untuk projek perumahan mampu milik anda dan pastinya menyumbang secara positif kepada proses mendapatkan pinjaman penyambung kerana kami tiada tandingan dalam kelajuan mencapai khalayak sasaran anda. Sila WhatsApp kami jika anda ingin membincangkan peluang ini dengan lebih lanjut.

 • Mencapai lebih daripada lima angka nombor pelanggan dalam masa 24 jam (BUKAN petunjuk media sosial)
 • Bakal pembeli ditapis untuk JWP & Pinjaman Bank (berpendidikan beberapa bulan sebelum mereka membuat pembelian)
 • Cegah kelewatan jualan apabila ratusan pemohon tanpa pinjaman bank tersekat menunggu kelulusan di JWP
 • Kawalan kos (Caj sekali tanpa jangka masa dan BUKAN caj mengikut kos setiap petunjuk)
 • Masa pusingan yang tiada tandingan, SOP yang betul memfokuskan pada kecekapan. (kebanyakan pemaju mendapat kelewatan mendapat terlalu banyak kelulusan JWP, kuota habis untuk pinjaman perbankan dengan pembeli yang tidak serius)

Untuk Pertanyaan Korporat

Perkhidmatan Pengurusan Harta Tsalach

Alamat: A-5-10 Empire Tower, Jalan SS16/1, 47500 Subang Jaya Selangor

Telefon : 0350218220

Faks : 0350218221

Emel : 88@tsalach.com.my

© 2023 oleh Tsalach Property Management Services

Orang yang Bertanggungjawab Elijah Woo

Tiada komen

RUMAWIP PALING PRAKTIS (2023) : Vista Adesa Residensi Desa Timur

 • Berdekatan dengan Lebuhraya: Terletak secara strategik berhampiran lebuh raya utama seperti Lebuhraya KL Seremban, Lebuhraya Sungai Besi, Lebuhraya Salak Selatan dan Lebuhraya MEX, penduduk menikmati perjalanan yang lancar dan sambungan mudah ke lokasi yang mereka inginkan. (Menjimatkan masa)
 • Tempat Letak Kereta Tanpa Kerumitan: Residensi Desa Timur menyediakan akses terus ke tingkat tempat letak kereta, menghilangkan kekecewaan berputar-putar di tingkat atas. Kemudahan ini menjimatkan masa berharga penduduk dan memastikan pengalaman tempat letak kereta tanpa tekanan setiap hari. (Menjimatkan masa)
 • Pengangkutan Menegak yang Cekap: Dengan 1218 unit dan 12 lif, Residensi Desa Timur memastikan nisbah lif-ke-unit yang baik, meminimumkan masa menunggu dan meningkatkan kemudahan untuk penduduk. (Menjimatkan masa)
 • Menerima Kehidupan Minimalis: Dengan saiz unitnya yang lebih kecil, Residensi Desa Timur menggalakkan penduduk mengamalkan gaya hidup minimalis, mempromosikan persekitaran hidup yang bebas daripada kekusutan dan cara hidup yang lebih disengajakan. (Jimat wang)
 • Galakan untuk Memasak Di Rumah: Walaupun kedai makan mungkin tidak berada dalam jarak berjalan kaki, ini menggalakkan penduduk meneroka kemahiran masakan mereka dan menikmati faedah makanan yang dimasak di rumah. Ini amat berfaedah memandangkan peningkatan kelaziman diabetes di Malaysia, di mana hidangan rendah karbohidrat, yang dimasak di rumah adalah pilihan yang lebih sihat. (Jimat wang)
 • Mengekang Beli-belah Dalam Talian Berlebihan: Dengan mengamalkan minimalisme, penduduk digalakkan untuk mengawal beli-belah dalam talian yang berlebihan, memupuk pendekatan penggunaan yang mampan dan penuh perhatian. (Jimat wang)
 • Kemudahan Penting: Penduduk mempunyai akses kepada kemudahan asas, termasuk kolam renang yang menyegarkan dan gimnasium yang serba lengkap, menyediakan peluang untuk berehat, kecergasan dan kesejahteraan. (Jimat Wang & Masa)
 • Keselamatan dan Keselesaan yang Dipertingkatkan: Ketiadaan tangki air tengah memastikan penduduk tingkat tengah dilindungi daripada kemungkinan kebocoran air dan pencemaran bunyi, mewujudkan persekitaran hidup yang selamat dan tenang.
 • Menyesuaikan diri dengan Perubahan Landskap Ekonomi: Residensi Desa Timur, sebagai pembangunan RUMAWIP, adalah pilihan ideal untuk rakyat Malaysia yang menghadapi cabaran seperti inflasi dan mobiliti pekerjaan. Harga mampu miliknya HANYA RM 300,000 dan penekanan kepada kehidupan minimalis membolehkan penduduk menjimatkan wang dan menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang lebih kemas.

Residensi Desa Timur RUMAWIP terbaru terletak di Sungai Besi MUNGKIN BUKAN RUMAH IMPIAN ANDA tetapi ia pastinya merupakan pembangunan RUMAWIP yang luar biasa yang menawarkan penduduk gabungan sempurna antara kemudahan, keselesaan dan kehidupan minimalis. Dengan lokasinya yang strategik, akses lebuh raya yang mudah, dan kemudahan yang bertimbang rasa, permata kediaman ini menyediakan peluang yang sangat baik untuk individu dan keluarga untuk menerima gaya hidup yang lebih ringkas sambil menikmati faedah kehidupan bandar yang selesa.

Kesilapan biasa pembeli rumah kali pertama ialah mereka memilih untuk membeli rumah pertama mereka berdekatan dengan tempat kerja mereka; masalahnya kebanyakan mereka ini bertukar kerja sebelum berpindah. Residensi Desa Timur terletak di antara Selangor & Wilayah Persekutuan (RUMAWIP pertama di Sg Besi); walaupun pada waktu puncak seseorang boleh sampai ke mana-mana sahaja di PJ atau KL DALAM MASA 1 JAM! Residensi Desa Timur adalah untuk rakyat Malaysia yang melihat cabaran yang akan datang sebagai golongan pertengahan, bersiap sedia untuk kesan untuk kemelesetan yang akan datang. Lokasi yang membolehkan anda serba boleh, sentiasa bersedia untuk menerima surat tawaran yang menawarkan kenaikan 1% kepada anda tanpa memikirkan perjalanan ke tempat kerja, lif yang mencukupi, akses terus ke aras untuk anda mempercepatkan kerja, lebuh raya secara praktikal. Di mana-mana tempat kerja, galakkan untuk memasak kerana anda tidak mempunyai kemudahan untuk makan di luar dalam jarak berjalan kaki dan terdapat kemudahan seperti gim dan kolam untuk anda bersenam juga!

Kelemahannya ialah

 1. Estetika purata bangunan.
 2. Membelek keuntungan daripada kenaikan modal mungkin tidak sesuai kerana terdapat banyak tanah di sekitar projek ini.
 3. Kekurangan pengangkutan awam (Stesen LRT Salak Selatan 12 minit berjalan kaki)

Sila WhatsApp kami jika anda ingin melawat galeri.

Elijah ialah ejen hartanah yang dihormati yang telah mendedikasikan kepakarannya untuk program RUMAWIP sejak 2018. Dengan reputasi kejujuran yang tidak berbelah bahagi, beliau melayari landskap hartanah dengan kejujuran dan wawasan analitikal. Di samping peranannya sebagai ejen hartanah, Elijah bersinar sebagai perunding pemasaran yang bekerjasama rapat dengan pemaju RUMAWIP. Dwi perspektif dan komitmennya terhadap keterjangkauan menjadikan beliau seorang tokoh yang dipercayai dalam industri, secara konsisten membimbing pelanggan dan pihak berkepentingan ke arah keputusan termaklum dan hasil yang berjaya.

Tiada komen

Apa itu RUMAWIP?

Pengenalan:

Di Malaysia, penyediaan rumah mampu milik untuk rakyatnya sentiasa menjadi keutamaan kerajaan. Menyedari keperluan rumah mampu milik, kerajaan Malaysia memperkenalkan program Rumah Mampu Milik Wilayah Persekutuan (RUMAWIP). RUMAWIP bertujuan untuk menangani keperluan perumahan golongan berpendapatan rendah hingga sederhana di Wilayah Persekutuan, menjadikan pemilikan rumah lebih mudah diakses dan berpatutan. Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki apa itu RUMAWIP, kriteria kelayakannya dan faedahnya untuk bakal pemilik rumah.

Apa itu RUMAWIP?

RUMAWIP is a government-led initiative under Jabatan Wilayah Persekutuan (JWP). Ia menawarkan pilihan rumah mampu milik kepada rakyat Malaysia yang layak di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Program ini berusaha untuk merapatkan jurang antara kenaikan harga hartanah dan kekangan kemampuan yang dihadapi oleh ramai rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berpendapatan sederhana.

Kriteria Kelayakan:

Untuk layak mendapat RUMAWIP, individu mesti memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh program. Kriteria ini mungkin berbeza sedikit bergantung pada garis panduan negeri masing-masing. Biasanya, keperluan berikut boleh digunakan:

 1. Kewarganegaraan Malaysia: Pemohon mestilah warganegara Malaysia, memastikan program ini khusus untuk warga tempatan.
 2. Umur dan Pendapatan: Terdapat sekatan umur dan pendapatan tertentu untuk memastikan program menyasarkan golongan berpendapatan rendah hingga sederhana. Lazimnya, pemohon hendaklah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan memperoleh pendapatan kasar RM 10,000 atau RM 15,000 untuk gaji bersama suami isteri.
 3. Status Kediaman: Pemohon tidak boleh memiliki mana-mana harta lain di dalam Wilayah Persekutuan di mana projek RUMAWIP terletak. Syarat ini memastikan program ini memenuhi keperluan pembeli rumah kali pertama.
 4. Keutamaan kepada Penduduk: Keutamaan selalunya diberikan kepada penduduk yang tinggal atau bekerja di dalam Wilayah Persekutuan, seterusnya mempromosikan kebolehcapaian bagi mereka yang telah berhubung dengan kawasan tersebut.

Kebaikan RUMAWIP:

 1. Perumahan Mampu Milik: RUMAWIP menawarkan rumah pada harga yang lebih rendah daripada pasaran, membolehkan rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah hingga sederhana memiliki hartanah mereka sendiri. Program ini bertujuan untuk mengurangkan beban kewangan dan menjadikan pemilikan rumah realiti bagi ramai yang mungkin bergelut untuk memasuki pasaran hartanah.
 2. Lokasi Strategik: Projek RUMAWIP terletak di lokasi yang strategik di dalam Wilayah Persekutuan, menyediakan penduduk dengan akses mudah kepada kemudahan, rangkaian pengangkutan, institusi pendidikan dan peluang pekerjaan.
 3. Pembinaan dan Kemudahan Berkualiti: Pembangunan RUMAWIP mengekalkan standard pembinaan yang tinggi dan menyediakan pelbagai kemudahan untuk keselesaan dan kemudahan penduduk. Kemudahan ini mungkin termasuk ruang komunal, kemudahan rekreasi, sistem keselamatan dan kawasan hijau.
 4. Nilai Jangka Panjang: Hartanah RUMAWIP direka bentuk untuk menghargai nilai dari semasa ke semasa. Aspek ini memastikan bahawa pemilik rumah boleh mendapatkan aset berharga dan berpotensi membina ekuiti untuk masa depan mereka.
 5. Keutamaan untuk Menaik Taraf: Setelah memenuhi keperluan tertentu dan selepas menetap di unit RUMAWIP untuk tempoh tertentu, pemilik rumah mungkin layak untuk menaik taraf kepada jenis hartanah lain di bawah skim kerajaan atau dalam pasaran terbuka, membolehkan lebih fleksibiliti dan potensi pertumbuhan dalam pemilikan hartanah.
 6. Minimum 800 kaki persegi terdiri daripada 3 Bilik & 2 Bilik Air.

Kesimpulan:

Program RUMAWIP memainkan peranan penting dalam menangani keperluan perumahan rakyat Malaysia berpendapatan rendah hingga sederhana di Wilayah Persekutuan. Dengan menyediakan pilihan rumah mampu milik, ia menawarkan peluang kepada bakal pemilik rumah untuk memasuki pasaran hartanah, meningkatkan kualiti hidup mereka dan membina masa depan yang terjamin. Dengan lokasi yang strategik, pembinaan berkualiti dan pelbagai faedah, RUMAWIP berfungsi sebagai jalan penting untuk mencapai impian pemilikan rumah sambil menyumbang kepada kesejahteraan keseluruhan dan pembangunan sosioekonomi Malaysia. Kini ia dijenamakan semula kepada Residensi Wilayah.

ralat: Kandungan dilindungi !!
Daftar untuk menerima kemas kini terkini tentang pelancaran projek baharu!

Semak E-mel Anda untuk Mengesahkan Langganan!