Tiada komen

Manual Permohonan Residensi Wilayah

Mohon Residensi Wilayah

MANUAL PENGGUNA PORTAL RESIDENSI WILAYAH

Portal Residensi Wilayah

Panduan Pengguna 1

KANDUNGAN 1. PENGENALAN …………………………………………….. …………………………………………….. … 2

2. PENDAFTARAN DAN LOG MASUK PEMOHON …………………………………………. … 3

3. KEMASKINI PROFIL / PROFIL PEMOHON ……………………………………………. ………… 7

3.1. Peribadi …………………………………. ………………………………….. …….. 8

3.2. Pekerjaan …………………………………. ………………………………….. … 10

3.3. Pasangan …………………………………. ………………………………….. … 12

3.4. Pasangan Bekerja ……………………………………………………………………………. 13

3.5. Kanak-kanak …………………………………. ………………………………….. ………… 15

3.6. Butiran Harta ………………………………………………………………………………………. 17

3.8. Pengesahan …………………………………. …………………………………. 18

4. PERMOHONAN PROJEK ……………………………………………. ………………………………. 19

4.1. Penapisan Projek ………………………………………………………………………………………. 20

4.2. Memohon Projek ……………………………………………. .. ………………………………… 21

5. MUAT TURUN DOKUMEN ……………………………………………. ………………………………… 23

1. PENGENALAN a. Wilayah Residensi ialah entiti kerajaan di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan dalam talian untuk permohonan rumah di sekitar Wilayah Persekutuan.

b. Pengguna utama portal ini adalah orang awam yang dikawal selia oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) untuk kerja-kerja bekalan dan pelaporan.

c. Berikut ialah gambaran keseluruhan antara muka Portal Residensi Wilayah selepas anda melayari laman web https://residensiwilayah.kwp.gov.my/

2. PENDAFTARAN DAN LOG MASUK PEMOHON

a. Layari Portal Kediaman Wilayah dengan memasukkan alamat URL berikut dalam pelayar web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my b. Di bahagian atas sebelah kanan halaman portal, klik butang 'Daftar' atau klik butang 'Daftar Akaun' di bahagian tengah kanan halaman portal.

c. Selepas membaca garis panduan dan syarat kelayakan, klik butang 'Saya Layak'

d. Pada halaman borang pendaftaran akaun, dalam bahagian 'Kelayakan', ketik pada kotak 'Saya telah membaca dan bersetuju menerima syarat' yang dinyatakan di atas. Saya mengesahkan bahawa saya memenuhi semua Syarat Kelayakan yang ditetapkan oleh Residensi Wilayah '.

e. Pada borang pendaftaran akaun, dalam kotak No. Kad Pengenalan (Baru) cuba masukkan nombor kad pengenalan yang melebihi 12 aksara.

f. Pada halaman seterusnya, isikan maklumat yang diperlukan sepenuhnya menggunakan maklumat contoh di bawah dan klik butang Daftar.

i. No. Kad Pengenalan: 86116XXXXXX

ii. Kata laluan: abcd1234@

iii. Ulang kata laluan: abcd1234@

iv. Kewarganegaraan: Warganegara. v. E-mel: abc@mail.com

vi. Status Perkahwinan: Berkahwin (jika ada)

vii. Pendapatan Isi Rumah Kasar: 20000 viii. Poskod Kediaman: 09300

ix. Poskod Tempat Kerja: 09300

x. Klik Langgan untuk berita berkaitan dengan Kediaman Wilayah (jika perlu)

g. Setelah butang Daftar ditekan, jika pendaftaran berjaya, anda akan dibawa ke akaun profil peribadi.

h. Dalam paparan akaun pengguna, klik ikon di bahagian atas sebelah kanan skrin anda dan klik Log Keluar. i. Untuk kembali ke halaman utama, klik butang Log Masuk di bahagian atas sebelah kanan skrin anda atau klik "Log Masuk" di bahagian tengah kanan skrin.

h. Dalam paparan akaun pengguna, klik ikon di bahagian atas sebelah kanan skrin anda dan klik Log Keluar. i. Untuk kembali ke halaman utama, klik butang Log Masuk di bahagian atas sebelah kanan skrin anda atau klik "Log Masuk" di bahagian tengah kanan skrin.

j. Pilih Pemohon, masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang anda gunakan semasa pendaftaran dalam kotak yang disediakan. Klik Log Masuk.

3. PROFIL PEMOHON / KEMASKINI PROFIL

a. Layari Portal Residensi Wilayah dengan memasukkan alamat URL berikut dalam pelayar web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my

b. Klik log masuk.

c. Pada halaman log masuk, pengguna dikehendaki memasukkan nombor kad pengenalan dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran dan tekan log masuk.

d. Paparan Profil Pengguna dipaparkan.

e. Klik pada profil pemohon dalam menu di sebelah kanan.

3.1. Profil

a. Isikan semua maklumat yang diperlukan. Sekiranya terdapat simbol * pada ruangan pengisian profil, anda WAJIB mengisi maklumat tersebut (WAJIB). Walau bagaimanapun, jika tanda * tidak dipaparkan, anda dibenarkan mengosongkan maklumat yang berkenaan sebaliknya.

b. Secara lalai maklumat seperti No. Kad Pengenalan, Tarikh Lahir, umur dan poskod telah diisi secara automatik melalui sistem. Walaupun bagaimanapun anda masih boleh meminda maklumat tersebut kecuali Tiada kad Pengenalan.

c. Pemohon dikehendaki mengisi semua ruang untuk alamat kediaman. Pada medan alamat surat-menyurat jika sama dengan alamat kediaman, pemohon boleh klik pada kotak semak 'Sama seperti alamat kediaman' dan secara automatik alamat kediaman akan disalin ke alamat surat-menyurat.

d. Sekiranya pemohon menekan butang YA di bahagian 'Adakah anda Orang Kurang Upaya (OKU)', pemohon perlu memilih jenis kecacatan.

e. Tekan 'Simpan dan Teruskan' apabila anda telah selesai mengisi maklumat.

3.2. Pekerjaan

a. Paparan maklumat kerja dipaparkan. Jika pemohon memilih pekerjaan:

i. Kerajaan

ii. Persendirian

iii. Badan berkanun

iv. Bekerja sendiri

b. Pemohon WAJIB mengisi semua ruangan yang dipaparkan. Paparan boleh dirujuk seperti di bawah:

c. Jika pemohon memilih Pekerjaan sebagai Pesara, pemohon hanya perlu mengisi ruangan:

i. Jumlah pendapatan kasar (Bulanan)

ii. Tempoh bekerja / belajar / bermastautin di Wilayah Persekutuan

d. Rujuk gambar di bawah:

e. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan sebagai pelajar, pemohon DIWAJIBKAN mengisi butiran seperti:

i. Nama tempat belajar

ii. Alamat tempat pengajian

iii. Tempoh bekerja / belajar / bermastautin di Wilayah Persekutuan

f. Rujuk gambar di bawah:

g. Jika pemohon memilih pekerjaan sebagai tidak bekerja, pemohon tidak perlu mengisi maklumat berkaitan pekerjaan.

h. Rujuk gambar di bawah:

i. Klik 'Simpan dan Teruskan' apabila anda telah melengkapkan maklumat kerja.

3.3. Pasangan

a. Sekiranya pemohon mengisi status perkahwinan dalam butiran peribadi, tab perkahwinan akan dipaparkan dan pemohon WAJIB mengisi maklumat pasangan.

b. Peringatan jika terdapat simbol * di ruangan profil, anda WAJIB mengisi maklumat (WAJIB). Walaupun bagaimanapun, jika tanda * tidak dipaparkan, anda dibenarkan mengosongkan maklumat tersebut jika tidak berkenaan.

c. Rujuk gambar di bawah:

d. Jika pemohon memilih kewarganegaraan untuk pasangan adalah Warganegara, medan kad pengenalan pasangan akan dipaparkan untuk diisi. Walau bagaimanapun, jika pemohon memilih bukan warganegara, medan pasport akan dipaparkan.

e. Di bahagian Alamat Kediaman Semasa, jika pasangan tinggal bersama, pemohon boleh terus mengklik kotak semak 'Alamat sama seperti alamat' pemohon dan sistem akan menyalin alamat seperti yang diisi oleh pemohon terdahulu.

f. Walau bagaimanapun, jika alamat berbeza, pemohon WAJIB mengisi pasangan alamat seperti yang diminta.

3.4. Kerja Pasangan a. Paparan maklumat kerja dipaparkan. Jika Pasangan memilih pekerjaan:

i. Kerajaan

ii. Persendirian

iii. Badan berkanun

iv. Bekerja sendiri

b. Pemohon WAJIB mengisi semua ruangan yang dipaparkan. Paparan boleh dirujuk seperti di bawah:

c. Jika pemohon memilih Pekerjaan Pasangan sebagai Pesara, pemohon hanya perlu mengisi ruangan:

i. Jumlah pendapatan kasar (Bulanan)

ii. Tempoh bekerja / belajar / bermastautin di Wilayah Persekutuan

d. Rujuk gambar di bawah:

e. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan pasangan sebagai pelajar, pemohon DIWAJIBKAN mengisi butiran seperti:

i. Nama tempat belajar

ii. Alamat tempat pengajian

iii. Tempoh bekerja / belajar / bermastautin di Wilayah Persekutuan

f. Rujuk gambar di bawah:

g. Jika pemohon memilih pekerjaan pasangan sebagai menganggur, pemohon tidak perlu mengisi maklumat berkaitan pekerjaan. h. Rujuk gambar di bawah:

i. Klik 'Simpan dan Teruskan' apabila anda telah melengkapkan pasangan maklumat pekerjaan.

3.5. Bunyi

a. Pemohon WAJIB mengisi semua ruang untuk maklumat kanak-kanak jika memilih untuk mempunyai anak pada borang permohonan peribadi.

b. Maklumat tarikh lahir dan umur akan dijana secara automatik berdasarkan maklumat MYKID.

c. Jika anak pemohon berumur kurang dari setahun, sistem akan memaparkan maklumat KURANG DARI 1 TAHUN. Tetapi jika lebih daripada setahun, sistem akan memaparkan umur mengikut tahun.

d. Rujuk gambar di bawah:

e. Jika pemohon mempunyai lebih daripada seorang anak, pemohon boleh menambah maklumat kanak-kanak dengan menekan butang Tambah Anak di bahagian atas sebelah kanan.

f. Rujuk gambar di bawah:

j. Isikan maklumat untuk anak kedua seperti yang digunakan untuk kanak-kanak dahulu. Jika pemohon tertekan secara tidak sengaja menambah kanak-kanak, pemohon boleh memadam dengan menekan butang padam seperti yang ditunjukkan dalam imej di bawah.

k. Ulangi langkah ini jika kanak-kanak lebih daripada seorang. Selepas selesai, tekan butang 'Simpan dan Teruskan'.

3.6. Butiran Harta

a. Pemohon WAJIB mengesahkan butiran hartanah. Jika pemohon memilih tidak, tiada maklumat butiran harta benda dipaparkan dan pemohon boleh menekan butang 'Simpan dan Teruskan' untuk meneruskan permohonan.

b. Rujuk gambar di bawah.

c. Namun jika pemohon memilih YA dalam butiran hartanah, pemohon mesti memilih jenis kediaman dan alamat kediaman. Rujuk gambar di bawah.

d. Sekiranya pemohon mempunyai lebih daripada satu kediaman, pemohon boleh menekan butang Tambah seperti gambar di bawah.

e. Jika pemohon tersilap tekan butang Tambah, pemohon boleh memadam maklumat berkaitan seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Setelah selesai, pemohon perlu menekan butang 'Simpan dan' Teruskan '.

3.7. Maklumat lain

a. Pemohon DIWAJIBKAN mengisi status kediaman yang diduduki sekarang serta kadar sewa jika menyewa/kuarters.

b. Jika pemohon tidak membayar kadar sewa, pemohon hendaklah memasukkan nilai 0.00 atau abaikan ruangan 'Jika menyewa/kuarters' nyatakan sewa bulanan (RM) '.

c. Setelah selesai, pemohon perlu menekan butang 'Simpan dan Teruskan'.

3.8. Pengesahan

a. Setelah pemohon mengisi semua maklumat yang diperlukan, pengesahan permohonan paparan akan dipaparkan.

b. Pemohon WAJIB membaca semua maklumat yang diisi. Jika tiada masalah, pemohon perlu menekan kotak semak pengesahan permintaan yang dibuat adalah betul.

c. Pemohon perlu menekan butang 'Sahkan' untuk melengkapkan profil kemas kini.

4. PERMOHONAN PROJEK

a. Layari Portal Kediaman Serantau dengan memasukkan alamat URL berikut di pelayar web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my

b. Klik Log Masuk.

c. Pada halaman log masuk, pengguna dikehendaki memasukkan nombor Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran.

d. Profil pengguna akan dipaparkan. Klik pada menu projek atau maklumat mempunyai teks hijau bertanda merah.

4.1. Penapisan Projek

a. Pemohon boleh menapis projek dengan memasukkan carian nama projek, lokasi kediaman dan status projek.

b. Pemohon perlu menekan untuk sebarang projek yang diminati. Hanya SATU sahaja permohonan boleh dibuat dalam setiap permohonan.

4.2. Memohon Projek

a. Maklumat terperinci untuk projek yang dipilih akan dipaparkan. Pemohon perlu membaca semua maklumat berkaitan projek sebelum menekan butang permintaan projek.

b. Pemohon juga boleh memuat turun brosur dengan menekan butang muat turun muat turun brosur seperti gambar di atas.

c. Sekiranya pemohon benar-benar berminat, maka dia boleh memohon projek tersebut dengan menekan butang Apply This Project.

d. Pemohon boleh memilih jenis kategori kediaman yang dikehendaki. Sebagai contoh, pilih Jenis B.

e. Selepas menekan pilihan kediaman, paparan pemilihan akan bertukar kepada warna hijau dan barulah pemohon boleh menekan butang Mohon Kediaman Ini.

f. Setelah permohonan dibuat, status projek yang dipohon akan berubah kepada tidak lengkap dan pemohon perlu memuat naik dokumen sebelum proses permohonan menjadi lengkap.

5. MUAT TURUN DOKUMEN

a. Layari Portal Kediaman Serantau dengan memasukkan alamat URL berikut di pelayar web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my

b. Klik Log Masuk.

c. Pada halaman log masuk, pengguna dikehendaki memasukkan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran.

d. Pada halaman Papan Pemuka Pemohon, pemohon boleh melihat projek yang telah digunakan dengan amaran 'Status Permohonan Tidak Lengkap'.

e. Di bawah status permohonan, klik dokumen pautan 'Klik di sini untuk memuat naik'. 'Anda juga boleh mengklik pada pautan' Muat Naik Dokumen 'dalam menu sisi.

f. Tekan 'Pilih Fail' untuk mana-mana dokumen dalam senarai.

g. Pilih mana-mana fail dalam format selain daripada jpeg, png atau pdf (contoh: fail berformat .docx). Kemudian, klik butang Simpan.

h. Pada mana-mana dokumen, klik butang 'Tunjukkan'.

i. Pada mana-mana dokumen, klik butang 'Muat turun' jika anda ingin memuat turun dokumen atau memadam untuk memadamnya.

j. Muat naik semula fail yang dipadam mengikut langkah

4.7. Kemudian, klik pada kotak 'Saya mengesahkan semua dokumen yang dimuat naik adalah betul. Saya boleh didakwa dan didenda jika maklumat yang diberikan adalah palsu. Dan semua permohonan saya boleh ditarik balik atau dibatalkan. ' Seterusnya, klik butang Sahkan.

Ulasan (0)

ralat: Kandungan dilindungi !!