Tiada komen

Manual Permohonan Residensi Wilayah

Memohon Residensi Wilayah

MANUAL PENGGUNA PORTAL RESIDENSI WILAYAH

Residensi Wilayah Portal

Manual Pengguna 1

KANDUNGAN 1. PENGENALAN ……………………………………… .. ………………………………………… ..… 2

2. PENDAFTARAN DAN MASUK PEMOHON ……………………………………. ... 3

3. KEMASKINI PROFIL / PROFIL PEMOHON ……………………………………. ………… 7

3.1. Peribadi …………………………………………. ………………………………………… .. …… .. 8

3.2. Pekerjaan …………………………………………. ………………………………………… ..… 10

3.3. Pasangan …………………………………………. ………………………………………… ..… 12

3.4. Pasangan Bekerja ………………………………………… ………………………………. 13

3.5. Kanak-kanak …………………………………………. ………………………………………… .. ………… 15

3.6. Butiran Harta ………………………………………… …………………………………………. 17

3.8. Pengesahan …………………………………………. …………………………………………. 18

4. PERMOHONAN PROJEK ………………………………………. ………………………………. 19

4.1. Pemeriksaan Projek ………………………………………… ………………………………………. 20

4.2. Memohon Projek ………………………………………. .. ………………………………………… 21

5. DOWNLOAD DOKUMEN ………………………………………. …………………………… 23

1. PENGENALAN a. Residency Territories adalah entiti kerajaan di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan yang bertugas menyediakan perkhidmatan dalam talian untuk aplikasi rumah di sekitar Wilayah Persekutuan.

b. Pengguna utama portal ini adalah orang awam yang dikawal selia oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) untuk kerja-kerja pembekalan dan pelaporan.

c. Berikut ini adalah gambaran umum antara muka Portal Residensi Wilayah setelah anda melayari laman web https://residensiwilayah.kwp.gov.my/

2. PENDAFTARAN DAN MASUK PEMOHON

a. Layari Portal Kediaman Wilayah dengan memasukkan alamat URL berikut dalam penyemak imbas web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my b. Di kanan atas halaman portal, klik butang 'Daftar' atau klik butang 'Daftar Akaun' di kanan tengah halaman portal.

c. Setelah membaca garis panduan dan syarat kelayakan, klik butang 'Saya Layak'

d. Pada halaman borang pendaftaran akaun, di bahagian 'Kelayakan', ketuk kotak 'Saya telah membaca dan bersetuju dengan syarat' yang disebutkan di atas. Saya mengesahkan bahawa saya memenuhi semua Syarat Kelayakan yang ditetapkan oleh Residensi Wilayah '.

e. Pada borang pendaftaran akaun, di kotak No. Kad Pengenalan (Baru) cuba masukkan nombor kad pengenalan yang melebihi 12 aksara.

f. Pada halaman seterusnya, isikan maklumat yang diperlukan menggunakan maklumat contoh di bawah dan klik butang Daftar.

i. No. Kad Pengenalan: 86116XXXXXX

ii. Kata Laluan: abcd1234 @

iii. Ulangi kata laluan: abcd1234 @

iv. Kewarganegaraan: Warganegara. v. E-mel: abc@mail.com

vi. Status Perkahwinan: Berkahwin (jika ada)

vii. Pendapatan Isi Rumah Kasar: 20000 viii. Poskod Kediaman: 09300

ix. Poskod Tempat Kerja: 09300

x. Klik Langgan untuk berita yang berkaitan dengan Kediaman Wilayah (jika perlu)

g. Setelah butang Daftar ditekan, jika pendaftaran berjaya, anda akan dibawa ke akaun profil peribadi.

h. Dalam paparan akaun pengguna, klik ikon di kanan atas skrin anda dan klik Log Keluar. i. Untuk kembali ke halaman utama, klik butang Masuk di kanan atas skrin anda atau klik "Log Masuk" di tengah kanan skrin.

h. Dalam paparan akaun pengguna, klik ikon di kanan atas skrin anda dan klik Log Keluar. i. Untuk kembali ke halaman utama, klik butang Masuk di kanan atas skrin anda atau klik "Log Masuk" di tengah kanan skrin.

j. Pilih Pemohon, masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang anda gunakan semasa pendaftaran di kotak yang disediakan. Klik Log Masuk.

3. PROFIL PEMOHON / KEMASKINI PROFIL

a. Layari Portal Residensi Wilayah dengan memasukkan alamat URL berikut dalam penyemak imbas web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my

b. Klik log masuk.

c. Pada halaman log masuk, pengguna diminta memasukkan nombor kad pengenalan dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran dan tekan log masuk.

d. Paparan Profil Pengguna dipaparkan.

e. Klik pada profil pemohon di menu di sebelah kanan.

3.1. Profil

a. Isi semua maklumat yang diperlukan. Sekiranya terdapat simbol * di medan pengisian profil, anda HARUS mengisi maklumat (MANDATORI). Namun, jika tanda * tidak dipaparkan, anda dibenarkan membersihkan maklumat yang berkenaan.

b. Secara lalai maklumat seperti No. Kad Pengenalan, Tarikh Lahir, umur dan kod pos diisi secara automatik melalui sistem. Walaupun begitu anda masih boleh mengubah maklumat kecuali No Kad Pengenalan.

c. Pemohon diminta mengisi semua bidang untuk alamat kediaman. Pada bidang alamat surat jika sama dengan alamat kediaman, pemohon boleh mengklik kotak centang 'Sama seperti alamat kediaman' dan secara automatik alamat kediaman akan disalin ke alamat surat.

d. Sekiranya pemohon menekan butang YA di 'Adakah Anda Orang Kurang Upaya (OKU)', pemohon perlu memilih jenis kecacatan.

e. Tekan 'Simpan dan Teruskan' setelah anda selesai mengisi maklumat.

3.2. Pekerjaan

a. Paparan maklumat kerja dipaparkan. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan:

i. Kerajaan

ii. Peribadi

iii. Badan berkanun

iv. Bekerja sendiri

b. Pemohon HARUS mengisi semua bidang yang dipaparkan. Paparan boleh dirujuk seperti di bawah:

c. Sekiranya pemohon memilih Pekerjaan sebagai Pesara, pemohon hanya perlu mengisi bidang:

i. Jumlah pendapatan kasar (Bulanan)

ii. Tempoh kerja / pengajian / tempat tinggal di Wilayah Persekutuan

d. Rujuk gambar di bawah:

e. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan sebagai pelajar, pemohon DIPERLUKAN untuk mengisi maklumat seperti:

i. Nama tempat belajar

ii. Alamat tempat belajar

iii. Tempoh kerja / pengajian / tempat tinggal di Wilayah Persekutuan

f. Rujuk gambar di bawah:

g. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan sebagai tidak bekerja, pemohon tidak perlu mengisi maklumat yang berkaitan dengan pekerjaan.

h. Rujuk gambar di bawah:

i. Klik 'Simpan dan Teruskan' apabila anda telah menyelesaikan maklumat pekerjaan.

3.3. Pasangan

a. Sekiranya pemohon mengisi status perkahwinan dengan maklumat peribadi, tab perkahwinan akan dipaparkan dan pemohon HARUS mengisi pasangan maklumat.

b. Peringatan sekiranya terdapat simbol * di ruang profil, anda HARUS mengisi maklumat (MANDATORI). Walaupun demikian, jika tanda * tidak ditampilkan, anda dibenarkan membersihkan maklumat tersebut jika tidak berkenaan.

c. Rujuk gambar di bawah:

d. Sekiranya pemohon memilih kewarganegaraan untuk pasangan adalah Warganegara, ruangan kad pengenalan pasangan akan dipaparkan untuk diisi. Namun, sekiranya pemohon memilih bukan warganegara, bidang pasport akan dipaparkan.

e. Di bahagian Alamat Kediaman Semasa, jika pasangan tinggal bersama, pemohon boleh secara langsung mengklik pemohon kotak centang 'Alamat sama dengan alamat' dan sistem akan menyalin alamat seperti yang diisi oleh pemohon sebelumnya.

f. Namun, jika alamatnya berbeza, pemohon HARUS mengisi pasangan alamat seperti yang diminta.

3.4. Pasangan Bekerja a. Paparan maklumat kerja dipaparkan. Sekiranya Pasangan memilih pekerjaan:

i. Kerajaan

ii. Peribadi

iii. Badan berkanun

iv. Bekerja sendiri

b. Pemohon HARUS mengisi semua bidang yang dipaparkan. Paparan dapat disebut seperti di bawah:

c. Sekiranya pemohon memilih Pekerjaan Pasangan sebagai Pesara, pemohon hanya diminta mengisi bidang:

i. Jumlah pendapatan kasar (Bulanan)

ii. Tempoh kerja / pengajian / tempat tinggal di Wilayah Persekutuan

d. Rujuk gambar di bawah:

e. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan pasangan sebagai pelajar, pemohon DIPERLUKAN untuk mengisi butiran seperti:

i. Nama tempat belajar

ii. Alamat tempat belajar

iii. Tempoh kerja / pengajian / tempat tinggal di Wilayah Persekutuan

f. Rujuk gambar di bawah:

g. Sekiranya pemohon memilih pekerjaan pasangan sebagai penganggur, pemohon tidak perlu mengisi maklumat berkaitan pekerjaan. h. Rujuk gambar di bawah:

i. Klik 'Simpan dan Teruskan' apabila anda telah menyelesaikan pasangan maklumat pekerjaan.

3.5. Dia

a. Pemohon HARUS mengisi semua bidang untuk maklumat anak sekiranya memilih untuk mempunyai anak pada borang permohonan peribadi.

b. Maklumat tarikh lahir dan umur akan dihasilkan secara automatik berdasarkan maklumat MYKID.

c. Sekiranya anak pemohon berumur kurang dari satu tahun, sistem akan memaparkan maklumat KURANG DARI 1 TAHUN. Tetapi jika lebih dari setahun, sistem akan memaparkan usia mengikut tahun.

d. Rujuk gambar di bawah:

e. Sekiranya pemohon mempunyai lebih dari satu anak, pemohon dapat menambahkan maklumat anak dengan menekan butang Tambah Anak di kanan atas.

f. Rujuk gambar di bawah:

j. Isi maklumat untuk anak kedua seperti yang diterapkan kepada anak pertama. Sekiranya pemohon yang tertekan menambahkan anak secara tidak sengaja, pemohon boleh menghapus dengan menekan butang hapus seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah.

k. Ulangi langkah ini jika anak lebih daripada satu. Setelah selesai, tekan butang 'Simpan dan Teruskan'.

3.6. Butiran Harta

a. Pemohon HARUS mengesahkan perincian harta tanah. Sekiranya pemohon memilih tidak, tidak ada maklumat terperinci harta tanah yang dipaparkan dan pemohon boleh menekan butang 'Simpan dan Lanjutkan' untuk meneruskan permohonan.

b. Rujuk gambar di bawah.

c. Tetapi sekiranya pemohon memilih YA dalam maklumat harta tanah, pemohon mesti memilih jenis tempat tinggal dan alamat tempat tinggal. Rujuk gambar di bawah.

d. Sekiranya pemohon mempunyai lebih dari satu kediaman, pemohon boleh menekan butang Tambah seperti gambar di bawah.

e. Sekiranya pemohon salah menekan butang Tambah, pemohon boleh menghapus maklumat yang berkaitan seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Setelah selesai, pemohon perlu menekan butang 'Simpan dan' Teruskan '.

3.7. Maklumat lain

a. Pemohon DIPERLUKAN untuk mengisi status kediaman yang dihuni sekarang serta kadar sewa jika menyewa / tempat tinggal.

b. Sekiranya pemohon tidak membayar harga sewa, pemohon mesti memasukkan nilai 0.00 atau mengabaikan bidang 'Jika menyewa / kuartal' nyatakan sewa bulanan (RM) '.

c. Setelah selesai, pemohon perlu menekan butang 'Simpan dan Terus'.

3.8. Pengesahan

a. Setelah pemohon mengisi semua maklumat yang diperlukan, pengesahan permohonan paparan akan dipaparkan.

b. Pemohon HARUS membaca semua maklumat yang diisi. Sekiranya tidak ada masalah, pemohon perlu menekan kotak centang pengesahan permintaan yang dibuat adalah betul.

c. Pemohon perlu menekan butang 'Confirm' untuk melengkapkan profil kemas kini.

4. PERMOHONAN PROJEK

a. Layari Portal Kediaman Wilayah dengan memasukkan alamat URL berikut di penyemak imbas web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my

b. Klik Log Masuk.

c. Pada halaman log masuk, pengguna diminta memasukkan nombor Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran.

d. Profil pengguna akan dipaparkan. Klik pada menu projek atau maklumat mempunyai teks hijau bertanda merah.

4.1. Penapisan Projek

a. Pemohon dapat menyaring projek dengan memasukkan carian nama projek, lokasi tempat tinggal dan status projek.

b. Pemohon harus mendesak mana-mana projek yang diminati. Hanya SATU aplikasi sahaja yang boleh dibuat dalam setiap aplikasi.

4.2. Memohon Projek

a. Maklumat terperinci untuk projek yang dipilih akan dipaparkan. Pemohon perlu membaca semua maklumat yang berkaitan dengan projek sebelum menekan butang permintaan projek.

b. Pemohon juga boleh memuat turun brosur dengan menekan butang muat turun memuat turun brosur seperti yang ditunjukkan dalam gambar di atas.

c. Sekiranya pemohon benar-benar berminat, maka dia boleh melamar projek tersebut dengan menekan butang Terapkan Projek Ini.

d. Pemohon boleh memilih jenis kategori kediaman yang dikehendaki. Seperti contohnya, pilih Jenis B.

e. Setelah menekan pilihan tempat tinggal, paparan pilihan akan berubah menjadi warna hijau dan hanya dengan itu pemohon dapat menekan butang Apply For This Residence.

f. Setelah permohonan dibuat, status projek yang dimohon akan berubah menjadi tidak lengkap dan pemohon perlu memuat naik dokumen sebelum proses permohonan selesai.

5. MUAT TURUN DOKUMEN

a. Layari Portal Kediaman Wilayah dengan memasukkan alamat URL berikut di penyemak imbas web: https://residensiwilayah.kwp.gov.my

b. Klik Log Masuk.

c. Pada halaman log masuk, pengguna diminta memasukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran.

d. Pada halaman Papan Pemuka Pemohon, pemohon dapat melihat proyek yang telah diterapkan dengan peringatan 'Status Aplikasi Tidak Lengkap'.

e. Di bawah status permohonan, klik dokumen pautan 'Klik di sini untuk memuat naik'. 'Anda juga boleh mengklik pautan' Muat Naik Dokumen 'di menu sebelah.

f. Tekan 'Pilih Fail' untuk sebarang dokumen dalam senarai.

g. Pilih mana-mana fail dalam format selain jpeg, png, atau pdf (contoh: fail berformat .docx). Kemudian, klik butang Simpan.

h. Pada sebarang dokumen, klik butang 'Tunjukkan'.

i. Pada dokumen apa pun, klik butang 'Muat turun' jika anda ingin memuat turun dokumen atau hapus untuk menghapusnya.

j. Muat semula fail yang dipadam dalam langkah

4.7. Kemudian, klik pada kotak 'Saya mengesahkan semua dokumen yang dimuatkan betul. Saya boleh didakwa dan didenda sekiranya maklumat yang diberikan adalah palsu. Dan semua permohonan saya boleh ditarik atau dibatalkan. 'Seterusnya, klik butang Confirm.

Komen (0)

ralat: Kandungan dilindungi !!